Portfolio > Sculpture

Epiphenomena and Non Sequitors (Scribble Grid))
Epiphenomena and Non Sequitors (Scribble Grid))
Nylon
3.508 in x 3.705 in x 3.124 in
2015