Portfolio > Sculpture

Epiphenomena and Non Sequiturs (Theoretical Vacuum)
Epiphenomena and Non Sequiturs (Theoretical Vacuum)
Nylon
3.346 in x 3.454 in x 3.248 in
2015